WAMEL HERDENKT ZIJN DODEN OP 4 MEI

Onder het motto: ”Vrijheid maak je met elkaar” wordt donderdag 4 mei a.s. de jaarlijkse herdenking gehouden voor de 37 door oorlogsgeweld omgekomen Wamelnaren.

DODENHERDENKING
Eindelijk duidelijkheid...
Rapport Nationale Recherche
In Woord en Beeld (2001)
Herdenking 2006
Uw reactie ...
Voorpagina
Wijziging structuur

Bij de voorbereiding van de organisatie voor deze gebeurtenis heeft het plaatselijk comité dodenherdenking, de structuur van de herdenking, die al vanaf 1986 ongewijzigd is gebleven, aangepast en in de toekomst zal van jaar tot jaar worden bekeken of de organisatie van het geheel dient te worden bijgesteld. Om het algemene karakter van de herdenking nog meer tot uitdrukking te laten komen heeft men, bij wijze van proef, het onderdeel in de RK Kerk laten vervallen en de samenkomst voor de tocht naar het monument vindt nu plaats op het plein vóór de kerk. Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang zullen de vlaggen halfstok gehangen worden.

Lijst van de 37 gevallen Wamelnaren

Piet Appeldoorn, Arnold den Bieman, mevr.E.den Bieman, Johan den Bieman,
Toon den Bieman, Hendrik Blijdestein, Piet Dingenouts, Wim van Dinther,
Huub van Echteld, Karel van Echteld, Niek van Echteld, Piet Elsen, Pater L.van Gelder,
Wim Gerritsen, mevr.J.van Hoeke,  Hend van den Hurk, Dirk Jansen,  Siegbert Jansen,
Piet Jansen, Frans Janssen, Frans Knottenbelt, Antoon van Lith, Marinus de Lorijn,
Ben Melis, Ernst van Oort, Jan van Rooij, Gijs van Rossum, Hanny Rutten,
Toon Schonenberg, Hend Schonenberg, Johan Schonenberg, Wim Schonenberg,
Hend Thijssen, Willy Verheiden, Jan van der Wielen, Toon Wijman en  Toon Zondag.

Programma 4 mei:
19.40 uur: 
Samenkomst vóór de RK Kerk in de Dorpsstraat

19.45 uur: 
Vertrek naar het monument. De stoet wordt voorafgegaan door tamboers.

Verwelkoming door voorzitter H.Rekers.
Kranslegging namens het gemeentebestuur van West Maas en Waal door wethouder G.Zondag.
Gelegenheid voor familieleden en overige aanwezigen om bloemen te leggen.
Zang door Amicitia.

20.00 uur:
Twee minuten stilte.
Taptoe-signaal door trompettist Arnold Nijs.
Herdenkingstoespraak wethouder Zondag.
Gedicht.
Wilhelmus door Amicitia.
Afsluiting plechtigheid door voorzitter Rekers.
Na de herdenking zijn de familieleden en overige  aanwezigen van harte welkom in het Vrijetijdscentrum, waar een kop koffie wordt aangeboden.


TOP