ZES JAAR EN ILLEGAAL IN NEDERLAND

Oktober 2004

Uw reacties....

Hieronder reacties op het krantenbericht gericht aan Wamel.net.

Menu

Mijn Reactie

Voorpagina

10 oktober ---------------------------------------------------

ik begrijp prima de situatie van St. Nidos.
Dit kind krijgt mogelijk nooit een verblijfsvergunning en als ze in een NL pleeggezin zou zitten dan zou ze de taal verliezen, normen/waarden uit Somalie etc. Nu ze in een Somalisch pleeggezin zit, krijgt ze de cultuur mee waar ze vandaan komt en waar ze in de toekomst hoogswaarschijnlijk naar toe gaat.

Uiteindelijk wist het NL pleeggezin al van te voren dat het tijdelijk was. NU wordt het nog zo gebracht alsof dit kind wordt weggerukt in een vreemd gezin terwil ze al veel vaker er naar toe was geweest.
Hoe dan ook: ik snap dat de manier waarop niet misschien geweldig was... maar zelfs dit zal zijn oorzaak hebben :niet meewerkend NL pleeggezin! Anders zou mogelijk dit alles mogelijk op een andere manier gegaan zijn!

Dus zielig voor het NL gezin? Absoluut niet. Ze hadden zowieso een pleegzorgcontract getekend en er is uitdrukkelijk gemeld dat het tijdelijk was.
Voor dit kind? Ja heel erg .. omdat ze nu zo moest worden weggerukt. Ook omdat het gezin niet meewerkte. Anders had dit andres gekunt: vaker logeren bij NL pleeggezin, afscheid nemen van de school etc.

Echter dit gezin is nu zo eennorm betrokken geraakt terwijl ze zaken van te voren wisten!
Ze hadden mee moeten werken ... en mee moeten denken ipv zeggen: neej je krijgt dit kind niet.
Daardoor heeft het tot zulke dramatische acties moeten leiden!

Murena

9 oktober -----------------------------------------------------

Editie NL van RTL4 heeft er ook aandacht aan besteed.

Hans

8 oktober -----------------------------------------------------

L.S.
Ik begrijp het niet.
Van de ene kant moeten buitenlanders integreren.
Van de andere kant wordt het juist tegengewerkt.
Waar kan dit meisje nu beter integreren.
Bij een Hollands gezin of een Somalisch gezin ?
Ik hoop dat dit begrepen wordt en iemand er iets mee kan doen.
Met vriendelijke groeten Jan.

8 oktober -----------------------------------------------------

En dan durft er nog iemand te spreken over normen en waarden. Wie laten ze in hun waarde? De huidige politiek laat ons al afglijden in een afgrond, maar dat we al zo ver gevorderd waren wist ik niet.
We willen toch allemaal dat, indien mogelijk, vluchtelingen integreren in onze samenleving? Wat hier gebeurd is lijkt mij niet hieraan te voldoen. Op zo een laffe manier pleegouders hun kind ontnemen kan niet de bedoeling zijn.
Zo ga je niet met mensen om.

Dit wilde ik toch even kwijt.

vr.gr

Antoon

7 oktober -----------------------------------------------------

Hier kun je de tv uitzending over het onderwerp bekijken als je die gemist hebt.
Frans

http://www.2vandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=28736#

6 oktober -----------------------------------------------------

L.S.

Vandaag las ik het bericht over Naima, een illegaal in Nederland verblijvende kleuter, in de Gelderlander. Als de berichtgeving juist is, neem ik aan dat de gemeenschap van Wamel dit niet zomaar over zijn kant laat gaan.
Het geeft eens temeer de indruk dat in Nederland een waterscheiding dreigt te ontstaan met aan de ene kant de regenteske politici met daarbij de wereldvreemde ambtenaren en aan de andere zijde de burgerij die er steeds minder van begrijpt.
Mijn steun hebt u in uw pogingen dit krankzinnige besluit van Nidos terug te draaien.

Met vriendelijke groet,

Theo A. Strijker

6 oktober -----------------------------------------------------

Ik vond het toch even nodig om mijn mening bij Nidos af tegeven:

GESCHOKT

Geleen, 6 oktober 2004

Aan het bestuur van stichting Nidos

Fax. 030-2391290

Geachte heer/mevrouw,

Geschokt ben ik na het vernemen van de gang van zaken over het weghalen van de kleuter Naima op school.

Ik weet het fijne niet van het meningsverschil met het pleeggezin en heb hier dan ook geen oordeel over, maar ik vind het buiten alle proporties om een kind op deze manier uit zijn omgeving weg te halen.

Ik wist niet dat dit in Nederland plaats kon vinden.

Uit ervaring met kennissen die ook als pleeggezin hun bijdrage leveren, weet ik hoe fragiel een kind is als het nog maar net enige zekerheid heeft opgebouwd.

Daarnaast is het on-Nederlands om een kind zo van school te halen. Ik ben het dan ook eens met het bezwaar van het hoofd van de school. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn kinderen moet uitleggen dat een klasgenootje door de politie wordt meegenomen en dat hun dit niet zal overkomen.

Er moeten toch andere manieren zijn?

Dit is de mening van een geschokte Nederlander.

Wim Vaasen

TOP