september 2005, tekst Jan, foto's Kinderboerderij, (H)Ans

Kinderboerderij in Wamel viert het eerste lustrum...

Menu

Jonge Dierendag

Kinderboerderij

Santiago

Programma Lustrum

Veulens geboren!

Kerstmarkt 2005

Voorpagina

Emailtje sturen?


De kinderboerderij in Wamel heeft de afgelopen jaren bewezen een niet meer weg te denken project te zijn binnen de dorpsgemeenschap en binnen de gehele regio van Maas en Waal.


Panoramafoto vanaf de Lakenstraat

De boerderij is markant gelegen en is een ontmoetingspunt voor jong en oud. Dank zij de fantastische samenwerking tussen bestuur, vrijwilligers en de leiding en cliënten van Dagcentrum Lakenstraat Wamel voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft het bestuur de afgelopen jaren de kinderboerderij op een peil kunnen brengen, zoals in de beginfase werd beoogd.


Clienten van het dagcentrum aan het werk bij de Kinderboerderij.

Er wordt ruime aandacht geschonken aan de educatieve functie en ook de recreatieve kant van de boerderij voldoet geheel aan de verwachtingen.

Besturen is vooruit zien en momenteel zijn weer plannen in ontwikkeling om de basis-boerderij uit te breiden met een ruimte voor opslag van stro, hooi en voer. Verder staat nog steeds de noodzakelijke terreinuitbreiding hoog op het verlanglijstje. Het zal duidelijk zijn, dat uitbreidingsplannen gepaard gaan met hoge kosten, maar men heeft er alle vertrouwen in, dat het bestuur er niet alleen voor staat en dat velen daaraan graag een steentje willen bijdragen.


Het uitzetten van de Kinderboerderij met behulp van de clienten

Gezien het enthousiasme onder de West Maas en Waalse bevolking, is men ervan overtuigd, dat het initiatief voor de bouw en exploitatie van dit belangrijke project een mijlpaal is in de gemeente West Maas en Waal. Het is naast al het mooie, dat de gemeente en de regio al te bieden hebben, uitbreiding van een stuk welzijn in de woonomgeving, waarmee zuinig moet worden omgesprongen.


Uit de opkomst bij evenementen blijkt de enorme belangstelling voor de Kinderboerderij

Op 30 september 2000 werd de Wamelse kinderboerderij met heel veel tam tam officieel geopend. Hoewel vijf jaar nog erg kort is, heeft het bestuur gemeend dit eerste lustrum toch te moeten vieren. In verband daarmee wordt er op zaterdag 1 oktober 2005 een receptie met aansluitendefeestavond gehouden in de feesttent op het terrein van de boerderij in het park ”De Grote Gemeente”, Lakenstraat 1 in Wamel.

 

Het Programma voor zaterdag 1 oktober is als volgt:

19.30 uur
- Aanvang receptie
- Korte toespraken namens het gemeentebestuur, oud wethouder Hans van Zwam en drs. Daggers, directeur van Stichting De Driestroom

21.00 uur
-
Aanvang feestavond

Muzikale medewerking tijdens receptie en/of feestavond wordt verleend door Adrie Vlooswijk, DJ Marc en hofkapel ”De Kurketrekkers”.
De receptie en feestavond zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Het programma voor de open dag op zondag 2 oktober is:

13.00 uur
-Aanvang open dag op de kinderboerderij.

Op het boerderijterrein kan men genieten van de volgende activiteiten: demo knuffellessen,caviarace, grabbelton, luchtkussen.

Naast de eigen dieren is er verder een aantal zgn.”leendieren” te bezichtigen. Op geregelde tijden zal ponyvereniging ”De Vier Heemskinderen” buiten de afrastering van de boerderij het spel JACOBA VAN BEIEREN in oude klederdracht opvoeren. DJ Marc zal de open dag muzikale luister bijzetten.

Deze open dag is voor iedereen gratis toegankelijk. In de feesttent kan men terecht voor de nodige verfrissingen.

Desgewenst worden nadere informaties verstrekt door Jan van der Cruijsen, secretaris van Stichting Kinderboerderij ”De Grote Gemeente” (tel.0487 – 50 13 43).

Degenen, die de kinderboerderij een warm hart toedragen en dat ook in daden willen omzetten, kunnen hun sympathie betuigen door overmaking van een bijdrage op bankrekeningnummer: 11.23.14.384, onder vermelding van ”jubileumschenking”.

TOP