STREEKMUSEUM TWEESTROMENLAND

sept 2004, tekst/Foto's Frans

Het Streekhistorisch Museum Tweestromenland presenteert: 'Maas en Waal op de grens van bezetting en bevrijding September 1944 - Mei 1945'

Menu

Streekmuseum

Dodenherdenking

Een verhaal...

voorpagina

Uw reactie

Aan de hand van foto’s, geluidsfragmenten, passages uit dagboeken en attributen uit de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog wordt de situatie zestig jaar geleden geschetst. Het leven van de Maas en Waalse mensen onder voortdurende beschietingen en invallen. Maar ook de ervaringen van de mensen aan “de overkant” van de rivier komen aan bod. Naast de militaire situatie is vooral aandacht voor de ontberingen van de bewoners.

Hieronder een verslag van de opening van deze tentoonstelling.

De grote expositiezaal van het Streekmuseum Tweestromenland in Beneden Leeuwen stroomt vol. Het museum is gevestigd in het voormalige Huize Elisabeth aan de Pastoor Zijlmansstraat. Dit deel van het complex herbergde vroeger de “Bewaarschool”.

 

De voorzitter van de stichting die het museum bestuurt opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Daarna vertelt hij over de totstandkoming van de expositie, het vele werk van de vrijwilligers, de schenking van de panelen en de samenwerking met de werkgroep Open Monumentedag.

 

 

 

Daarna luisteren de toeschouwers aandachtig naar een korte uitleg van Frans van Oijen over de expositie. Hij stelde samen met Maja van Os, Toon van Dintheren en Jos van Koolwijk de expositie samen.

Toon van Dinther en Jos van Koolwijk, die samen met nog vele andere vrijwilligers avonden en dagen bezig zijn geweest met het opbouwen, schilderen en inrichten van de tentoonstelling.

Wethouder Zondag van cultuur stelt dat het belangrijk is de verhalen over de oorlog die deze generatie van hun ouders te horen heeft gekregen door te geven aan hun kinderen. Bovendien is de tentoonstelling voor veel ouderen een goede gelegenheid om nog eens herinneringen op te halen aan de laatste periode van de oorlog.

De genodigden, waaronder burgemeester Steenkamp, kijken met spanning toe hoe…


Wethouder Zondag na zijn betoog een touwtje ter hand neemt, er een ruk aan geeft…


En zo de titel van de expositie onthult…

'Het Land van Maas en Waal, op de grens van bezetting en bevrijding; September 1944, Mei 1945'

Er is veel herkenbaars, hier staan twee mannen herinneringen op te halen bij granaathulzen die heel vaak als bloemenvazen werden gebruikt en in urenlange huisvlijt tot allerlei gebruiksvoorwerpen werden omgevormd.

 

Het is druk in de “doolhof”die de tentoonstellingsbouwers hebben bedacht…

Een onderonsje met jus en koffie, zouden ze het over de huisvestingsproblematiek hebben? Het museum wil deze ruimte graag permanent gebruiken, maar er zijn plannen om de oude kleuterschool te slopen en daar woningen te bouwen.


 

Buiten speelt Harmonie Koning Willem III uit Beneden Leeuwen onder een gigantische parachute.

Binnen wordt nog steeds langs de panelen geschuifeld en worden de vele foto’s, afbeeldingen, spullen en de teksten uit de oorlogsdagboeken druk besproken. Er komen weer vele herinneringen bovendrijven.

De tentoonstelling over de oorlog en ook de andere exposities van het museum zijn te bekijken op zondag, dinsdag en woensdag van 13.30-16.30 uur. De entreeprijs is 3 euro.

De extra tentoonstelling over de oorlog duurt tot half januari a.s. U bent van harte welkom om eens een bezoekje te komen brengen aan het museum. Een groot aantal Wamelnaren heeft in de loop der jaren meegewerkt aan de vele zaken die in het museum te zien zijn. U kunt ook kijken op www.museumtweestromenland.nl

Top