Met dank aan Google Earth
Tekst Ab en Frans, Foto's Hans

De Geschiedenis...

Inleiding
Geschiedenis
Populieren in de Waalsteeg
Voorpagina


De Wamelse uiterwaarden hebben een heel interessante geschiedenis die in de huidige vorm minstens vierduizend jaar oud is.

Het lijkt er sterk op –we schreven dat ook al in het boek over de geschiedenis van Wamel- dat de Romeinen al door de huidige Dorpsstraat liepen en zeker de Oude Waalsteeg gebruikten. Het veer was niet waar het nu ligt, maar het lag aan het eind van die Oude Waalsteeg ! Toen daar in de jaren zestig of zeventig van de vorige eeuw een gasleiding door de Waal werd gelegd, bleken er onder dit eeuwenoude pad resten te liggen van oude Romeinse dakpannen. Dergelijk materiaal werd destijds gebruikt om wegen te verharden.


Onder dit eeuwenoude pad liggen de resten van Romeinde dakpannen.

De Waal liep tijdens de Romeinse tijd anders dan nu. Wamel lag aan de buitenbocht van de rivier, want hij liep vóór Tiel langs en volgde vandaar de bedding van de huidige Linge, zoals op het kaartje hieronder te zien is. Ergens tussen 400 en 800 –waarschijnlijk ergens rond 700- heeft de hoofdloop van de rivier zich verlegd naar de huidige loop en kwam Tiel aan “de overkant” te liggen.

 


In donkerblauw de rivier rond het jaar 0, in het lichtblauw de hui-
dige lopen voorzover ze niet overeenkomen met 2000 jaar geleden

De Wamelse uiterwaarden zijn het waard om in de huidige vorm bewaard te blijven en niet vergraven te worden tot een fantasie-natuurlandschap. In het landschap liggen zoveel tekens van het verleden dat het te lezen is als een spannend boek waarin de eeuwen aan je voorbij trekken. Daarom is het zo belangrijk zuinig te zijn op dat gebied achter de dijk. We zullen deze winter proberen wat dieper op dit onderwerp in te gaan en een aantal van de verhalen van de uiterwaarden in woord en beeld te vertellen. De Oude Waalsteeg speelt in die geschiedenis een heel bijzondere rol en zou alleen al om die reden een beschermde status als monument moeten krijgen.

Frans van Oijen

Wilt U reageren stuur dan een mail naar info@wamel.net.

Top